8 χαζοί άνθρωποι και με αποδείξεις (video)

8 χαζοί άνθρωποι και με αποδείξεις (video)

Ένα video
που παρουσιάζει 8 χαζούς ανθρώπους
έτσι όπως χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με
τα αστεία ατυχήματα τους.

Η έλλειψη λογικής
δεν έχει όρια…