Να πως να διακοσμήσετε το σπίτι σας εξωτερικά για να ξεγελάσετε τους κλέφτες

Μια έξυπνη ιδέα που μας δίνει ο κάτοχος
αυτού του σπιτιού. Έχει τελείως
εγκαταλείψει το εξωτερικό μέρος του
σπιτιού του, ώστε να διώχνει τα αδιάκριτα
βλέμματα και τους κλέφτες

Να πως να διακοσμήσετε το σπίτι σας εξωτερικά για να ξεγελάσετε τους κλέφτες

Εσωτερικά όμως είναι παλάτι.

Εσωτερικά όμως είναι παλάτι 6