Αυτός είναι ο σύλλογος των καταπιεσμένων αντρών – Εγγραφή

Αυτός είναι ο σύλλογος των καταπιεσμένων αντρών

Δημιουργήθηκε ο σύλλογος των καταπιεσμένων αντρών της χώρας μας.

Σύζυγοι που περνάνε πολύ δύσκολα δίπλα στις γυναίκες τους, τώρα ξεσπαθώνουν και δημιουργούν τον δικό τους σύλλογο.
Ο δημιουργός να προσέχει μην τον πάρει χαμπάρι η γυναίκα του.

καταπιεσμένων αντρών