Το άγριο άλογο και η άτυχη εκπαιδεύτρια

Το άγριο άλογο και η άτυχη εκπαιδεύτρια

Η εκπαίδευση του αλόγου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το άλογο πρέπει να νιώσει ασφάλεια ώστε να φερθεί… καλά… στον εκάστοτε αναβάτη ή εκπαιδευτή.

Μια άτυχη στιγμή. Μια εκπαίδευση που είχε απρόσμενη κατάληξη.