Τι πιο αηδιαστικό – Να τι του έτυχε σε δημόσιο χώρο

Να τι του έτυχε σε δημόσιο χώρο

Τι το ήθελε το λευκό παντελόνι αφού ήξερε πως είχε πρόβλημα; Να… τώρα. Πραγματικά ότι πιο αηδιαστικό μπορεί κάποιος να δει και μεγάλο ρεζιλίκι για τον παθόντα…

Πραγματικά ότι πιο αηδιαστικό μπορεί κάποιος