όλα εδώ πληρώνονται

0

Σε αυτήν τη ζωή είναι που πληρώνονται όλα. Στην άλλη ζωή πληρώνονται μόνο οι καλές μας πράξεις και οι αμαρτίες μας, εδώ πληρώνονται οι… μας…

όλα εδώ πληρώνονται
Share.