όλα εδώ πληρώνονται

Σε αυτήν τη ζωή είναι που πληρώνονται όλα. Στην άλλη ζωή πληρώνονται μόνο οι καλές μας πράξεις και οι αμαρτίες μας, εδώ πληρώνονται οι… μας…

όλα εδώ πληρώνονται