Ο άνθρωπος που ανοίγει τις μπύρες κάνοντας ψαλιδάκι

 Ο άνθρωπος που ανοίγει τις μπύρες κάνοντας ψαλιδάκι

Ο άνθρωπος με ένα ξεχωριστό ταλέντο. Ανοίγει τις μπύρες κάνοντας ψαλιδάκι.

Και το πρώτο ανοιχτήρι μπύρας.