Αστείο – Ο άνθρωπος που αποδείχτηκε ταλεντάρα στον χορό

Αστείο - Ο άνθρωπος που αποδείχτηκε ταλεντάρα στον χορό

Σας παρουσιάζουμε
τον άνθρωπο που παρόλο το τοπικό πάχος
χορεύει με τέτοιο πάθος και ένταση.

Του αρέσει του
ανθρώπου και το δείχνει…