Η πιο απίστευτη διαφήμιση φωτοκάμερας στην Λάρισα

 Η πιο απίστευτη διαφήμιση φωτοκάμερας στην Λάρισα

Μια απίστευτη διαφήμιση φωτοκάμερας στην Λάρισα. Η έξυπνη σίτα μπροστά της….

Ακόμα και πραγματικές μαρτυρίες…