Από την Ρωσία με αγάπη 2

Η Ρωσία μας δείχνει ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Το βαρύ ψύχος φαίνεται πως έχει επηρεάσει ένα μερίδιο Ρώσων, όπως και η ανεργία τους Έλληνες.

Από την Ρωσία με αγάπη 2

Από την Ρωσία με αγάπη 3

Από την Ρωσία με αγάπη 4

Από την Ρωσία με αγάπη 5