Το πιο αποτυχημένο πείραμα χημείας σε σχολείο – Μια τάξη μέσα στο νερό

Το πιο αποτυχημένο πείραμα χημείας σε σχολείο

Από τα χειρότερα πειράματα που έχουν ανεβάσει στο You tube. Σύ μφονα με τον καθηγητή έβαλαν φωτιά στον τοίχο.

Ποιο το αποτέλεσμα του πειράματος; Ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Μάλλον αυτό θα ήθελε να δείξει στους μαθητές ο καθηγητής.