Τα πιο αστεία ατυχήματα στο Bowling (video)

Τα πιο αστεία ατυχήματα στο Bowling (video)

Bowling, σας
παρουσιάζουμε τα καλύτερα αστεία
ατυχήματα.

Μα πολύ γέλιο…