Αστείες φωτογραφίες: Παριστάνοντας τα μοντέλα

Αστείες φωτογραφίες: Παριστάνοντας τα μοντέλα

Όταν το μοντέλο
είναι ερασιτέχνης…. παριστάνοντας το
μοντέλο σε λάθος χρόνο και στο λάθος
μέρος.

Παριστάνοντας τα μοντέλα  7