Αστείο video: Να γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι τόσο δύσκολη

Αστείο video: Να γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι τόσο δύσκολη

Άλλη μια απόδειξη
ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι
δύσκολη αλλά και απρόβλεπτη.

Πάνω της και η μπάλα αλλά και ο ποδοσφαιριστής…