Αστείες ταμπέλες – Οι ανορθόγραφοι και οι έξυπνοι ( pics)

Νέες φωτογραφίες
από αστείες ταμπέλες και αγγελίες στην
χώρα μας. Όπου και να βρεθείς κάτι
παρόμοιο μπορεί να συναντήσεις. Οι
ανορθόγραφοι
λοιπόν….

αστείες ταμπέλες1

αστείες ταμπέλες2

αστείες ταμπέλες3

αστείες ταμπέλες4

αστείες ταμπέλες5

αστείες ταμπέλες6