Ατυχήματα γένους θηλυκού

Ατυχήματα γένους θηλικού
Γυναικεία ατυχήματα
που τα πιο πολλά προκαλούν γέλιο αλλά
και φόβο ταυτόχρονα. Ατυχήματα που
προκλήθηκαν από αφέλεια αλλά και την
ατυχία της στιγμής. Πάντως το γυναικείο
φύλο δίνει άλλο νόημα στα ατυχήματα
του.