Η ακρόπολη των Μυκηνών

Η ακρόπολη των Μυκηνών

Περιγραφή

Το ντοκιμαντέρ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ έχει αυτή τη φορά ως θέμα την παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων, των ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ και των ΤΑΦΩΝ στις ΜΥΚΗΝΕΣ. Ο αφηγητής κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην παρουσία του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ και στις ανασκαφές του ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ. Η περιήγηση ξεκινάει από την περίφημη ΠΥΛΗ των ΛΕΟΝΤΩΝ, όπου αναλύεται η κατασκευή της, και ακολουθεί η παρουσίαση Βασιλικού Τμήματος του ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ και η επίσκεψη στο μουσείο όπου φιλοξενούνται τα χρυσά ευρήματα των τάφων. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των ΤΑΦΩΝ, του θρησκευτικού κέντρου των ΜΥΚΗΝΩΝ, των θεμελίων του Ανακτόρου, του ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ της ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ, του ΜΕΓΑΡΟΥ των ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ, των υπόγειων ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ και αναλυτική παρουσίαση του ΤΑΦΟΥ του ΑΙΓΙΣΘΟΥ. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με τον ΤΑΦΟ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ και την αναφορά της αφηγήτριας στα ευρήματα του βασιλικού τάφου.