Νεολιθικός Πολιτισμός

Νεολιθικός Πολιτισμός

Περιγραφή

Στα πλαίσια της εκπομπής ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, προβάλλονται τα χαρακτηριστικά της ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. Γίνεται λόγος για τη ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, το πέρασμα δηλαδή από τον άνθρωπο πλάνητα κυνηγό-τροφοσυλλέκτη στον άνθρωπο καλλιεργητή, κτηνοτρόφο, και εγκατεστημένο σε μόνιμο συνοικισμό. Διαφαίνεται η ανάπτυξη της κεραμικής τέχνης και η διαμόρφωση νέων τύπων λίθινων εργαλείων, όπως τα υπαγόρευσε η ανάγκη. Στη συνέχεια, παρακολουθούμε πλάνα από διάφορα ευρήματα της συγκεκριμένης περιόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στα σπήλαια και στα οστά ζώων, ενώ γίνεται λόγος για τον νεολιθικό οικισμό στο ΣΕΣΚΛΟ. Ο αφηγητής μιλά διεξοδικά για τους συνοικισμούς και τον τρόπο ζωής των νεολιθικών ανθρώπων: αναφέρεται στα ΣΦΟΝΤΥΛΙΑ που βρέθηκαν και που καταμαρτυρούν την ενασχόλησή τους με την υφαντουργία και τη μικροτεχνία, και στην ιδιαίτερη σημασία που έδιναν σε είδη καλλωπισμού και διάφορα άλλα στολίδια. Κλείνοντας, ο αφηγητής μιλάει για τα ειδώλια και το σκοπό της δημιουργίας τους ενώ επισημαίνει τη συμβολή του νεολιθικού πολιτισμού στην ανάπτυξη της χώρας.