Αστεία μέθοδος: Δεν έχετε σούβλα για τον οβελία – Υπάρχει λύση

Δεν έχετε σούβλα για τον οβελία – Υπάρχει λύση

Το Πάσχα πέρασε
αλλά του χρόνου και πάλι από την αρχή.
Εάν φέτος ήσασταν από αυτούς που δεν
σούβλισαν τον οβελία λόγο μη ύπαρξης
σούβλας, τώρα υπάρχει λύση.

Γιατί εάν υπάρχει
διάθεση μπορούν να συμβούν τρελά
πράγματα…