Δεν πάμε και εμείς το δώρο μας;

Μια και το αποφάσισαν έβαλαν τα καλά τους, βγήκαν στο δρόμο και πάνε το δώρο…

Δεν πάμε και εμείς το δώρο μας;