Αστείο video: Δυο άσχετοι οδηγοί τρακτέρ

Αστείο video: Δυο άσχετοι οδηγοί τρακτέρ

Δυο άντρες
θέλησαν να οδηγήσουν τρακτέρ. Έβαλαν
μπροστά την μηχανή σπρώχνοντας…

Αλλά κάτι δεν
τους πήγε καλά…