Αστείο video – Δυο γυναίκες η απόλυτη καταστροφή

 Αστείο video -  Δυο γυναίκες η απόλυτη καταστροφή

Δυο γυναίκες
μετέφεραν ένα πλυντήριο με το αυτοκίνητο
τους. Ένα απότομα φρενάρισμα είχε ως
αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω τζάμι του
αυτοκινήτου, να ανοίξει το πορτμπαγκάζ
και να πέσει το πλυντήριο κάτω!

Δυο γυναίκες
ότι πρέπει για μεταφoρική!