Ομαδική εργασία – Να πως δουλεύουν οι εργάτες στην Πολωνία

Ομαδική εργασία – Να πως δουλεύουν οι εργάτες στην Πολωνία

Να πως δουλεύουν
οι εργάτες στην Πολωνία. Αυτό σημαίνει
ομαδική εργασία.

Ακόμα και για
το πιο σημαντικό χρειάζεται υπάλληλος,
άρα καθόλου ανεργία.