Εάν συναντήσετε αυτό το αμάξι κρατήστε απόσταση

Πάντως το αναφέρει προς ασφάλεια μας. Δεν το κρύβει…

Εάν συναντήσετε αυτό το αμάξι κρατήστε απόσταση