Αφιερωμένο σε όσους έχουν πέσει έστω και μια φορά από το ποδήλατο

Αφιερωμένο σε όσους έχουν πέσει έστω και μια φορά από το ποδήλατο

Για όλους όσους έχουν πέσει έστω μια φορά από το ποδήλατο… Σχεδόν όλοι δηλαδή…

Μα πως το κατάφερε αυτό;