Εικόνες της NASA απεικονίζουν τους αεροψεκασμούς πάνω από την Ελλάδα

Εικόνες της NASA απεικονίζουν τους αεροψεκασμούς πάνω από την στην Ελλάδα

Πρόκειται για εικόνες της NASA
στις οποίες φαίνεται το νέφος από
αεροψεκασμούς πάνω από την Ελλάδα.

Είναι εμφανή τα γνωστά πλέγματα “τρίλιζα” και άλλες παράλληλες ουρές. Οι ουρές από τα νέφη ξεχωρίζουν. Φαίνονται πάνω από τα σύννεφα σαν γραμμές όπως δείχνουν τα βελάκια. Πρόκειται για δορυφορική εικόνα της 6 Οκτωβρίου 2013.

δορυφορική εικόνα της 6 Οκτωβρίου 2013