Αστείες φώτο… Η εξέλιξη των Πρωθυπουργών της Ελλάδας

Αστείες φώτο... Η εξέλιξη των Πρωθυπουργών της Ελλάδας

Ένα αστείο
κολάζ που παρουσιάζει την εξέλιξη των
Πρωθυπουργών της Ελλάδας με βάση τις
διακοπές τους.

Η Αthens Voice, παρουσιάζει..

Η Αthens Voice, παρουσιάζει.