Δυο κοπέλες πήγαν για κανό και είδαν ένα από τα πιο όμορφα φυσικά φαινόμενα

Δυο κοπέλες πήγαν για κανό και είδαν ένα από τα πιο όμορφα φυσικά φαινόμενα

Δυο κοπέλες απολάμβαναν το κανό τους, όταν έγιναν μάρτυρες ενός όμορφου φυσικού φαινόμενου…

Αυτός είναι ο χορός των πουλιών…