Ένα ζευγάρι που τρομοκρατεί ο ένας τον άλλον ενώ κοιμούνται

Ένα ζευγάρι που τρομοκρατεί ο ένας τον άλλον ενώ κοιμούνται
Το ζευγάρι αυτό δεν
πρόκειται να χωρίσει ποτέ διότι έχουν
ακριβώς την ίδια τρέλα. Κύλησε ο τέντζερης
και βρήκε το καπάκι. Ο ένας κάνει πλάκα
την ώρα που άλλος κοιμάται. Απορώ πως
δεν έχουν πάθει έμφραγμα ακόμα. Τόση
τρομάρα είναι απαγορευμένη…