Ένας 5χρονος…Παντελίδης

Ένας 5χρονος...Παντελίδης
Ο πεντάχρονος
Παντελίδης
που τραγουδά το “Δεν
ταιριάζετε σου λέω
”. Η συγκεκριμένη
παρουσία δυο πράγματα αποδεικνύει. ‘Η
το παιδί δεν βλέπει παιδικά και έχει ως
πρότυπο αντί τον Bugs Bunny, τον
Παντελίδη, ή οι γονείς του
αγαπούν τον συγκεκριμένο
τραγουδιστή. Με τα γένια δε που του
έχουν σχεδιάσει, τον έχουν κάνει φτυστό!