Έκανε ενέσεις με λάδι και δείτε πως έγινε το πρόσωπο της

Έκανε ενέσεις με λάδι και δείτε πως έγινε το πρόσωπο της

Πλεονεξία. Εργαζόταν ως μοντέλο αλλά ήθελε ακόμα να δείχνει πιο όμορφη. Έτσι έφτασε σε σημείο να κάνει ενέσεις στο πρόσωπο της με λάδι. Τότε απλά παραμορφώθηκε.

Τότε απλά παραμορφώθηκε.