Το ενοικιαστήριο στην Ελλάδα της κρίσης – Όλα πρέπει να είναι καθορισμένα

Σίγουρα δεν έχετε δει κάτι παρόμοιο. Στην Ελλάδα της κρίσης πρέπει να κάνεις προσφορές για να είσαι και σίγουρος. Μην σου έρθουν τα πάνω κάτω στα ξαφνικά και χάσεις και αυτά που παίρνεις.

Έτσι, με εγγύηση 3 μηνών μηνιαίο μίσθωμα 280. Με εγγύηση 6 μηνών μηνιαίο μίσθωμα 260, κτλ.

Το ενοικιαστήριο στην Ελλάδα της κρίσης