Πως να γλιτώσετε την έκτακτη εισφορά;

Απλά μαζέψτε χρήματα όλοι οι ένοικοι και προσθέστε έναν τρούλο.

Πως να γλιτώσετε την έκτακτη εισφορά;

www.e-go.gr