Απίστευτο – Έτσι είναι οι τροχονόμοι στην Ινδία

Από
χαρτόνι είναι οι τροχονόμοι στην πόλη
Bangalore της Ινδίας. Οικονομικοί οι λόγοι. Γιατί να πληρώνουν και τροχονόμους;
Μήπως το σχέδιο αυτό να το εξετάσει και
η Ελληνική κυβέρνηση;