Έτσι θα έρθει το τέλος στην γη

Έτσι θα έρθει το τέλος στην γη

Τα γεγονότα τα οποία που θα συμβούν στον πλανήτη μας σύμφωνα με τους επιστήμονες μετά από δισεκατομμύρια χρόνια και θα αλλάξουν τα πάντα.

Νέος τοξικός ωκεανός στην Αφρική μετά απο δέκα εκατομμύρια χρόνια

Έτσι θα έρθει το τέλος στην γη 2

Πρόσκρουση μετά από 100 εκατομμύρια χρόνια

Πρόσκρουση μετά από 100 εκατομμύρια χρόνια

Επανένωση ηπείρων μετά από 250 εκατομμύρια χρόνια

Επανένωση ηπείρων μετά από 250 εκατομμύρια χρόνια

Ακτινοβολία γάμμα μετά από 600 εκατομμύρια χρόνια

Ακτινοβολία γάμμα μετά από 600 εκατομμύρια χρόνια