Φάρσα – 500 Ευρώ στα διόδια

500 Ευρώ στα διόδια

Ο οδηγός έδωσε 500 Ευρώ για να περάσει τα διόδια και όπως είναι φυσικό…

Ανεπανάληπτος ο διάλογος…