11 φωτογραφίες που είναι κάτι παραπάνω από απλές

11 φωτογραφίες που είναι κάτι παραπάνω από απλές

11 φωτογραφίες οι οποίες αποτυπώνονται στο φωτογραφικό φακό προβάλλοντας ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Μηνύματα όπως η δύναμη της ψυχής, η δύναμη της φιλίας και η δύναμη της αγάπης.

 η δύναμη της αγάπης

 η δύναμη της αγάπης1

 η δύναμη της αγάπης2

 η δύναμη της αγάπης3

 η δύναμη της αγάπης4

 η δύναμη της αγάπης 5

 η δύναμη της αγάπης6

 η δύναμη της αγάπης7

 η δύναμη της αγάπης8

 η δύναμη της αγάπης9