Γιαγιά VS κυλιόμενες σκάλες! Ο πρώτος που θα γελάσει θα πάει στην κόλαση

Γιαγιά VS κυλιόμενες σκάλες

Δύο γιαγιάδες που δεν είχαν ιδέα από κυλιόμενες σκάλες βρέθηκαν σε ένα πολυκατάστημα και έπρεπε να ανέβουν στον επάνω όροφο…

Κάτι τελείως άγνωστο για αυτές…. Θα κλάψετε μέχρι δακρύων…