Οι γυναίκες με τις οποίες δεν θα ήθελες να κάνεις ποτέ σχέση

Με αυτές τις
γυναίκες δεν θα έκανες ποτέ σχέση! Ο
λόγος, ένας τσακωμός αρκεί να σε στείλει
στο νοσοκομείο.