Ο γρηγορότερος λαντζέρης που έχετε δει ποτέ (video)

Ο γρηγορότερος λαντζέρης που έχετε δει ποτέ

Σας παρουσιάζουμε
τον γρηγορότερο λαντζέρη που έχετε δει.
Πλένει τόσο γρήγορα τα πιάτα και δεν
σπάει και κανένα!

Τέλος τα πλυντήρια πιάτων…

)