Οι πιο γρήγοροι εργαζόμενοι παγκοσμίως

Οι πιο γρήγοροι εργαζόμενοι παγκοσμίως

Σας παρουσιάζουμε δυο με τους πιο γρήγορους εργαζομένους. Μια διαφορετική ταχύτητα. Πάθος ή φόβος μην χάσουν την δουλειά τους. Ακόμα και φόβος να υπάρχει τέτοια ταχύτητα περίεργο μου φαίνεται.