Η συνέπεια του Ευρώ

Λένε ότι μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και αυτό είναι ακριβώς αυτό που καταντήσαμε με το υποτιθέμενο ισχυρό νόμισμα.

Η συνέπεια του Ευρώ