Η ιστορία του κόσμου μας μέσα σε 2 λεπτά

Η ιστορία του κόσμου μας μέσα σε 2 λεπτά


Ένα
εξαιρετικό video που
παρουσιάζει μέσα σε δυο λεπτά την ιστορία
του κόσμου μας.

 Η
αρχή, η μέση και το τέλος. Φωτογραφίες
που ενώνονται και δίνουν έναν άλλο
χαρακτήρα.