Κυκλοφορούν ανάμεσά μας ( 2 )

Τύποι περίεργοι που δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ασχολίαστους. Οι άνθρωποι επιλέγουν το στιλ τους. Καμιά φορά όμως το στιλ που υιοθετούν μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει…

Τύποι περίεργοι

 το στιλ