Το κόλπο με το νερό και το ποτήρι που κάνει θραύση

Το κόλπο με το νερό και το ποτήρι που κάνει θραύση

Το κόλπο με το νερό και το ποτήρι που κάνει τις τελευταίες ώρες θραύση στο διαδίκτυο.

Το χαρτί λειτουργεί ως μαγνήτης; Απλή φυσική;