Ξέροντας τι σημαίνει η λέξη – Ατυχία (pics)

Ατυχία! Όταν
πιστεύεις ότι είναι αδύνατον να συμβεί
αυτό σε εσένα και όμως σου συμβαίνει!
Ακόμα και εάν η πιθανότητα είναι τόσο
μικρή, είναι όλα πιθανά..

Ατυχία!

Ατυχία!1

Ατυχία!2

Ατυχία!3

Ατυχία!4

Ατυχία!5

Ατυχία!6