Απίστευτο: Ο λύκος που τρόμαξε από την προβατίνα

Ο λύκος που τρόμαξε από την προβατίνα

Μια προβατίνα θέλησε να προστατέψει τα μικρά της. Με το που
την είδε ο λύκος … εξαφανίστηκε…

Μάλλον τρόμαξε από τον ήχο του κουδουνιού.