Αυτή είναι η λίμνη της Kολάσεως και βρίσκεται στην Ιαπωνία

Αυτή είναι η κατακόκκινη λίμνη της Κολάσεως6

Αυτή είναι η κατακόκκινη λίμνη της Κολάσεως και βρίσκεται στην Ιαπωνία. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα της χώρας.

Το νερό της είναι θερμό και το κόκκινο χρώμα της προέρχεται από τα σιδηρούχα ορυκτά που εμπεριέχει.

Αυτή είναι η κατακόκκινη λίμνη της Κολάσεως3

Αυτή είναι η κατακόκκινη λίμνη της Κολάσεως2

Αυτή είναι η κατακόκκινη λίμνη της Κολάσεως1