Ματάκηδες. Νο2

Ματάκηδες νούμερο 2 σε αριθμό. Όταν αυτοί κοιτούν με το ξεχωριστό βλέμμα που μαγνητίζει αλλά δεν καταλαβαίνουν
πως μόνο κακό κάνουν…