Δείτε την μαυροφορεμένη περίεργη μορφή που καταγράφηκε στα Μετέωρα

Δείτε την μαυροφορεμένη περίεργη μορφή που καταγράφηκε στα Μετέωρα

Δυο αδέρφια
επισκέφτηκαν τα μετέωρα και κατέγραψαν
την περίεργη μαυροφορεμένη μορφή.

Ενώ ένας από αυτούς κοιτούσε το μέρος, αντιλήφθηκε μια κίνηση, σαν κάποιος να ήταν εκεί και να περπατούσε μέσα στα βράχια. Τότε τράβηξε την φωτογραφία.

περίεργη μαυροφορεμένη μορφή